Olen Jenni Riikonen, laillistettu puheterapeutti. Toimin yksityisenä ammatinharjoittajana Siikalatvan ja Pyhännän alueella.

Työhöni kuuluvat lasten ja aikuisten Kelan kustantama vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen puheterapia sekä terveyskeskuksen kustantama lääkinnällinen kuntoutus ja puheterapeutin tutkimus- ja arviointikäynnit. Hoitamiani asiakasryhmiä ovat olleet esim. lasten ja aikuisten erilaiset neurologiset puhehäiriöt (esim. adhd, autismi, afasia, dysartria, dyspraksia), viivästynyt puheen ja kielen kehitys, lasten kielellinen erityisvaikeus, erilaiset syndroomat ja kehitysviivästymät, änkytys, äänihäiriöt, artikulaatiohäiriöt (äännevirheet), lukivaikeudet.

Pidän työstäni erityisesti siksi, että se on haasteellista ja saan tehdä yhteistyötä hyvin erilaisten asiakkaiden kanssa, pitkänkin työpäivän jälkeen on iloinen mieli. Olen myös saanut erittäin hyviä yhteistyökokemuksia työalueeni neuvoloiden, päiväkotien ja koulujen henkilökunnan kanssa. Puheterapian toteutus, menetelmät ja tavoitteet mietitään aina asiakkaan tarpeiden ja senhetkisen toimintakyvyn mukaan.